24 okt

Biti srećan znači…

Možda osećate nezadovoljstvo, budete često zabrinuti i niste ispunjeni, ali ne zaboravite da je vaš život najveća kompanija na svetu. Samo vi možete da sprečite da propadne. Mnogi vas cene, dive vam